Služby

Vnitrostátní a mezinárodní pozemní přeprava

Kromě standardních přeprav nabízíme také:
• expresní přepravu
• možnost nakládky nebo vykládky vozidly s hydraulickým čelem (do nosnosti 1000kg)
• přepravy odpadu (označení vozidel “A“)
• přepravy s kontrolovaným režimem teploty
• přepravy nebezpečného zboží a zboží zvláštní povahy
• monitoring přepravy přes systém Client Zone

V rámci mezinárodní přepravy zajistíme:
• přepravy paletových zásilek po EU i mimo EU
• expresní přepravy import / export
• dokládkové přepravy LTL
• celovozové přepravy FTL
• cross-trade přepravy (přepravy mimo území ČR - kabotáž)
• přepravy kusových zásilek po celé Evropě (balíky 0,5 – 50kg)
• monitoring přepravy přes systém Client Zone
V případě dotazů nás kontaktujte na: transport@profreight.cz

 

Námořní a letecká přeprava

Máme silnou pozici na trhu, která nám umožňuje vyjednat pro Vás speciální podmínky a výhodné ceny u jednotlivých dodavatelů.
V rámci námořní přepravy nabízíme:
• sjednání termínu přepravy
• cenotvorba
• skladování a celní odbavení zásilek
• zajištění pozemní přepravy do/z přístavu nakládky/vykládky
• zajištění veškeré dokumentace (B/L, pojistný certifikát apod.)
• přípravu zboží k celnímu odbavení
• zajištění celního odbavení
• přepravy kusových zásilek
• přepravy celokontejnerových zásilek (FCL)
• přeprava nebezpečného zboží a zboží zvláštní povahy
• přepravy těžkých a nadrozměrných zásilek
• přepravy sběrných kontejnerů (LCL)
• přepravy nebezpečného a speciálního zboží (bezpečné a nebezpečné chemikálie, pyrotechnika apod.)
• kombinované přepravy
• zajištění překládky z lodi na kamion/vlak a opačně
• monitoring přepravy přes systém Client Zone

V rámci letecké přepravy nabízíme:
• sjednání termínu přepravy
• cenotvorba
• skladování a celní odbavení zásilek
• zajištění pozemní přepravy do/z letiště nakládky/vykládky
• zajištění veškeré dokumentace včetně kontroly (faktura, dodací list, původ zboží, vystavení leteckého nákladového listu - AWB apod.)
• přípravu zboží k celnímu odbavení
• zajištění celního odbavení
• přepravy obchodních zásilek
• přepravy nebezpečného zboží nebo zboží podléhajícího zkáze, cenin atd.
• konsolidace leteckých zásilek
• poradenství v letecké přepravě
• zajištění přepravy v určeném čase z letiště odeslání na letiště dodání
• monitoring přepravy přes systém Client Zone
V případě dotazů nás kontaktujte na: transport@profreight.cz

 

Železniční přeprava

V rámci železniční přepravy nabízíme:
• sjednání termínu přepravy
• skladování a celní odbavení zásilek
• zajištění pozemní přepravy do/z depa nakládky/vykládky
• zajištění veškeré dokumentace včetně kontroly
• operativní stanovení tarifů a výpočet sazeb (cenotvorba)
• konsolidace přepravních zásilek
• monitoring přes systém Client Zone
V případě dotazů nás kontaktujte na: transport@profreight.cz

 

Logistické služby (skladování / celní řízení / speciální přepravy)

V rámci skladování poskytujeme tyto služby:
• regálové a blokové skladování
• sdružování a rozdružování zásilek
• elektronická skladová evidence
• skladové podmínky s regulací teploty
• manipulace se zbožím, třídění, balení, etiketování

V rámci celního řízení poskytujeme tyto služby:
• vystavujeme jednotný správní doklad (JSD) včetně všech příloh
• vystavujeme doklad deklarace celní hodnoty (DCH)
• zastupujeme v celním řízení přímém a nepřímém
• vystavujeme doklad pro společný režim tranzitu (T1)

V rámci speciálních přeprav poskytujeme tyto služby:
• nadměrné zásilky
• přeprava nebezpečného zboží (ADR)
• zásilky s překročenou ložnou mírou
• repatriace zemřelých
• přeprava zvířat
• přeprava automobilů na veletrhy a výstavy
• přeprava luxusních a sportovních automobilů
• přeprava veteránů
• přepravu utajených prototypů a modelů před oficiálním zveřejněním
• přeprava volně loženého zboží sklápěcími návěsy
• přeprava stavební a manipulační techniky
• doprovody
• poradenství v oblasti speciálních přeprav
V případě dotazů nás kontaktujte na: transport@profreight.cz